דירת גג

ראש העין

דירה

צפון תל אביב

דירת יוקרה

תל אביב

דירה ותוספת

תל אביב

דירת יוקרה

שד' רוטשילד

דירת גג

תל אביב

דירת דופלקס

רמת אביב

דירת דופלקס

רעננה